Политика за поверителност

1. Обща информация

“ФУУДУЕЙС” ЕООД, с ЕИК 201438555 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област Бургас, Община: Бургас, п.к. 8000, ул. „Одрин“ № 106, web: https://www.glamor.bg/, („Фуудейс“ или „ние“)  обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) и Общия регламент относно защитата на данните.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: www.glamor.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Фуудейс, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата политика за поверителност и защита на лични данни разкрива как Мачймейкинг обработва Вашите лични данни, за какви цели, с кого ги споделя и какви права по отношение на  обработване на Вашите лични данни имате. Моля, запознайте се с настоящата Политика внимателно преди да осъществите достъп до Сайта.

Използването на Сайта изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Достъпът до Политиката е постоянен и може да бъде намерен на следния адрес: https://www.glamor.bg

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от ЗЗЛД или друго относимо законодателство.

Фуудейс си запазва правото по всяко време да прави изменения в настоящата Политика.Новите изменения ще бъдат публикувани директно на Сайта. В случай на несъгласие с промени в настоящата Политика, имате право да ни уведомите писмено за това, след което ние ще заличим Вашия профил. Във всички останали случаи, ако не изпратите възражение, ще се счита, че сте съгласни с промените.

2. Какви данни обработваме?

Всеки потребител има право да осъществява достъп до Сайта без да е необходимо да предоставя личните си данни и регистрация. Пълният достъп до услугите на Сайта обаче изисква предоставянето на лични данни, например при комуникация с наши представители по отношение на запитвания и др.

Информация, събирана от Вас при използване на Сайта:

Идентификационните данни на Потребителите се събират чрез попълването на онлайн регистрационна форма, необходимо условие за създаването на профил в Сайта. Тези действия се извършват в съответствие с приложимите законови изисквания за сигурност.

При създаването на Профил, Вие предоставяте следните данни за вход, които са: имейл и парола, кратко име, пол, възраст.

За да се регистрирате в Сайта, се изисква да имате навършени 18 години. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст. “ФУУДУЕЙС” ЕООД не гарантира, че всички ползватели на Сайта имат навършени 18 години. Ползватели, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.

Лица под 14 години

Деца под 14 години нямат право да създават профили в Сайта. “ФУУДУЕЙС” ЕООД ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години веднага след като получи информация за това. Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Всеки път, когато посещавате Сайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство

Когато посещавате Сайта, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия IP адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност.  

Бисквитки

Сайтът използва бисквитки (Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

Фуудейс полза следните видове бисквитки:

 • Сесийни (Session cookies) – позволяват на Сайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
 • Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяватбпредпочитанията или действията на Потребителя в целия Сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване на реклама;
 • На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на Сайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Сайта може      да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Сайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването бисквитките, като избере един от следните бутони при осъществяване на първоначален достъп до Сайта. Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или невъзможност да се използват услугите на Сайта.

3. Разкриване на данни пред трети лица

Фуудейс може да разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • След изрично съгласие от Ваша страна
 • Пред държавни органи, институции и лица, на които по силата на закон сме длъжни да предоставяме информация за лични данни;
 • Се налага да се защити вашата сигурност и/или при опазване на значим обществен интерес;
 • На лица, които по възлагане извършват поддръжка на софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • На трети лица, които работят по договор за възлагане с “ФУУДУЕЙС” ЕООД относно съдействие за предоставяне на услугите от “ФУУДУЕЙС” ЕООД.

Служители на ФУУДУЕЙС

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Сайта и услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. В случай, че на Фуудейс се наложи да разкрива Ваши лични данни пред трети лица, ние ще предприемем необходимите действия към тези трети лица относно спазване на политика за защита на  вашите лични данни при тяхната обработка и съхранение.

4. Цел на обработка

Фуудейс обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • За посещаване на Сайта, за регистриране на профил, както и с Ваше съгласие, да получавате известия и информация относно Сайта и нашите услуги. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас, следва да ни уведомете за това при регистрация, или алтернативно по всяко време, като отидете се свържете с нас на emai:info@glamor.bg;
 • За да осъществим контакт с други потребители след изрично получаване на вашето съгласие;
 • За да предоставим, поддържаме, защитаваме и подобряваме нашите услуги, както и да защитаваме сигурността на Сайта и нашите потребители;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги в Сайта;
 • За контакт с клиенти, с които ФУУДУЕЙС потенциално може да встъпи в отношения.
 • Съхранение и архивиране на информация;
 • За извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от Вас запитване, препоръка, оплакване или жалба;
 • Изпращане до Вас на информация на хартиен или електронен носител относно ползвани от Вас услуги на сайта или договорни правоотношения с ФУУДУЕЙС;
 • С оглед установяване и защита на правните интереси на ФУУДУЕЙС;
 • За изпълнение на нормативно задължение. Такова може да бъде – задължение за предоставяне на информация пред Комисия за защита на лични данни, Комисия за защита на потребителите, органите на Национална агенция по приходите във връзка със задължения на Фуудейс, които произтичат от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и др., предоставяне на информация на съдебни и разследващи органи, когато по закон сме задължени да го направим.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

5.Къде и колко време пазим Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се на територията на Република България.  Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Сайта. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

6. Вашите права

По силата на Всеобщия регламент за защита на лични данни, Вие имате законово признато право напълно безплатно, по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Това право е приложимо, както за пълно заличаване, така и по отношение на отделни цели или действия по събиране, обработване и споделяне на Вашите лични данни с изпращане на изрично искане до нас на следния email адрес: ………………….

Във връзка с горното, по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от “ФУУДУЕЙС” ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление в свободна форма и текст;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим;
 • да възразите пред “ФУУДУЕЙС” ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие;
 • да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор;
 • да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518

Актуалност и промени на политиката

Фуудейс ще актуализира редовно настоящата Политика за защита на лични данни с цел прилагане на най-актуалните мерки за защита и спазване на действащите нормативни актове. Вие ще имате постоянен достъп до текущия вариант на нашата Политика с цел да бъдете информирани.